Transformări – O serie de prelegeri în limba română

R500 A2 0117 F3În perioada 6 – 27 februarie 2017, Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch (Casa Teutsch), împreună cu Muzeul şi Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România, oferă studenţilor, cadrelor didactice, ghizilor, lucrătorilor din turism şi cultură, voluntarilor din NGO-uri şi tuturor celor interesaţi o serie de prelegeri despre istoria şi arta ecleziastică şi laică a Transilvaniei.

Activitatea este cofinanţată prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Locul şi ora: Sibiu, în Casa Teutsch, str. Mitropoliei nr. 30, etajul 1. Orele 18-19.15.

Datele şi temele:

6 febr. 2017 pr. András Bándi

Reforma protestantă în Transilvania

& Prezentarea expoziţiei Reformatio Transilvaniae 500

13 febr. 2017 prof. dr. Paul Niedermaier

Specificul satelor româneşti şi săseşti din Transilvania

20 febr. 2017 dr. Gudrun-Liane Ittu

Ipostaze ale Primului Război Mondial

în operele artiştilor plastici germani din Transilvania

27 febr. 2017 arh. Heidrun König

Transformările mobilierului liturgic sub incidenţa Reformei în Biserica Occidentală. Exemple din actuala Biserică Evanghelică C.A. din România