Păstrarea culturii, menţinerea vie a istoriei

Archiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România a fost inaugurată în anul 2004 cu scopul de a conserva şi a păstra mărturiile scrise din multe secole de existenţă a comunităţilor săseşti şi evanghelice de pe teritoriul României. Ca urmare a emigrării masive a enoriaşilor, multe arhive parohiale din teritoriu au fost desfiinţate sau au rămas fără protecţie. De aceea, atribuţia Arhivei Centrale este de a aduna sistematic aceste valori culturale şi de patrimoniu, de a le conserva şi de a le pune la dispoziţia cercetătorilor.

Biblioteca Transilvanica şi colecţia de manuale

Casa noastră posedă şi se ocupă de colecţii de specialitate cum ar fi Biblioteca Transilvanica cu aprox. 20.000 de volume şi colecţia de manuale ale şcolilor germane din Transilvania, colecţie îngrijită de Friedrich Philippi. mai multe…

Arhiva Centrală a B.E.R.

Fondul arhivistic cuprinde actualmente ca. 2,7 kilometrii linerari şi este inventarizat şi accesibil cu ajutorul unor cataloage, liste de inventar şi fişiere digitale. În prezent, 281 de fonduri arhivistice din arhive parohiale sunt adăpostite aici, dintre care în jur de 225 sunt deja accesibile. Pe lângă aceste fonduri sunt arhivate şi lăsăminte şi donaţii ale unor personalităţi, cât şi colecţii de tablouri, grafică, afişe, hărţi şi planuri, sigilii, fotografii şi filme, înregistrări audio şi altele. mai multe…

Accesarea fondurilor noastre arhivistice

Arhiva noastră oferă publicului interesat posibilitatea de a cereceta documente din istoria Transilvaniei, mai ales referitoare la Biserica evanghelică, populaţia săsească şi istoria localităţilor săseşti. Colaboratorii Arhivei Centrale sprijină şi îndrumă creatorii de arhive pe plan national, districtual şi local la întocmirea şi păstrarea arhivelor, a registraturilor şi a bibliotecilor istorice aflate în teritoriu. mai multe…

 


Program cu publicul:

Luni şi Miercuri           
Orele 9 – 17

Marţi şi Joi     
Orele 9 – 15

De altfel oferim şi programări individuale.

Sală noastră de lectură dispune de calculatoare precum şi de acces la internet.