Din istoria Casei Teutsch

Casa Teutsch se află în complexul construit în 1883 (orfelinat) şi 1911 (noua biserică Sf. Ioan) în imediata apropiere a zidului vechi de apărare a oraşului, zid din care s-a păstrat un rest vizibil. Până după cel de al 2-lea Război Mondial, aici a funcţionat orfelinatul evanghelic „Lutherhaus“ care fusese construit mai ales din banii preotului Johannes Engelleiter şi ai Asociaţiei evanghelice de femei. În perioada comunistă, în clădirea naţionalizată a funcţionat Casa de cultură a studenţilor.

Retrocedarea

Vedere istorica a biserica Sf. Ioan din Sibiu

După schimbările politice din România, marcate de revoluţia din 1989, Biserica Evanghelică C.A. din România (B.E.R.) s-a străduit să reintre în posesia fostului său orfelinat, ceea ce a reuşit în 1999, după multe procese. B.E.R. a înfiinţat în acest complex de clădiri mai multe instituţii devenite necesare, restabilind totodată tradiţia creştin-protestantă a Casei.

Odată cu deschiderea graniţelor după revoluţia din 1989 a început exodul germanilor din România, inclusiv al majorităţii membrilor Bisericii Evanghelice C.A. Prin umare, salvarea, colecţionarea şi păstrarea în siguranţă a patrimoniului cultural şi arhivistic din peste 270 de comunităţi evanghelice din sate şi oraşe a devenit o sarcină prioritară a Consistoriului Superior al Bisericii.

Salvarea, colecţionarea şi păstrarea în siguranţă

In Casa Teutsch exista o arhiva pentru documentele bisericesti

S-a născut ideea de a înfiinţa în Sibiu o instituţie centrală pentru acest scop. Cu perseverenţă şi prin sprijinul primit, această instituţie a devenit realitate. Astăzi, Casa Teutsch este un centru des vizitat de enoriaşi, cercetători, elevi şi studenţi, de publicul larg din Sibiu, fie germani sau români, de oaspeţi din străinătate – de toţi cei interesaţi de cultura şi istoria Bisericii evanghelice şi a saşilor transilvăneni.

 

Patronul de nume Friedrich Teutsch

Episcopul Friedrich Teutsch a dat numele Casei Teutsch

Casa Teutsch poartă numele recunoscutului istoric şi episcop Friedrich Teutsch (1852-1933). Între anii 1906-1932, Teutsch a fost „Episcopul saşilor“, din 1927 denumirea oficială fiind Episcop al Bisericii Evanghelice C.A. din România. Episcopul Teutsch a făcut parte din elita intelectuală a saşilor transilvăneni şi şi-a făcut un nume îndeosebi ca istoric al bisericii. Pe lângă istoria bisericii el a publicat şi diverse scrieri despre istoria germanilor din Ardeal. Friedrich Teutsch a finalizat, în 1932, „Istoria saşilor transilvăneni“ începută de tatăl său, Georg Daniel Teutsch (1817-1893).