Serii de conferinţe în Casa Teutsch

Teme interesante de ascultat şi de dezbătut

La intervale diferite organizăm în sala multifuncţională a Casei Teutsch conferinţe cu diverse tematici.

Biserica – patrimoniul – arta – istoria – societatea

 

Cronica prelegerilor

2019

 

„Brot. Siebenbürgische Perspektiven und evangelische Inspirationen“

Prezentare în lb. germană de Dr. Gerhild Rudolf

8 iulie 2019

 

„Patria în bucate. Tradiții culinare, identitatea și integrarea germanilor din Europa de Est“

Vernisaj, introducere de Patricia Erkenberg, HDO München

20 iunie 2019

 

„Restaurarea obiectelor de patrimoniu din lemn policrom. Proiecte ale studenților Universității Lucian Blaga din Sibiu“

Lect. univ. dr. Mirel Bucur, Lect. univ. dr. Cristina Dăneasa

20 mai 2019

 

Poezii de Rainer Maria Rilke „Alles ist eins. Hommage an Rainer Maria Rilke”

Sibylle Kuhne, actriță, Leipzig

4 aprilie 2019

 

„Stranele din Dupuș și restaurarea lor“

Vernisaj, introducere de Dr. Ralph Buchholz, HAWK Hildesheim

1 aprilie 2019

 

„Verborgene Heilige. Ihre Spuren im Erbe der Evangelischen Kirche“

Arh. Heidrun König

4 martie 2019

 

„Der Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften und seine Bedeutung für Hermannstadt (M. Fuss, C.F. Jickeli, E.A. Bielz, Dr. D. Czekelius)“

Prof. Dr. Erika Schneider, Karlsruhe

25 februarie 2019

 

„Adolf Schullerus und sein Kreis um die Jahrhundertwende 1900“

Monica Vlaicu, arhivist

11 februarie 2019

 

„Deutschsprachige Literatur im Donau-Karpaten-Raum. Ein Online-Lexikon im Entstehen“

Dr. Michaela Nowotnick, Berlin

11 februarie 2019

 

„Dr. Carl Wolff (1849-1929) și progresul comunității. Aspecte ale electrificării Sibiului

Dipl.-Ing. Marcel Stancu

5 februarie 2019

 

„Gustav Adolf Klein und die Hermannstädter allgemeine Sparkassa. 30 Jahre nach dem Tod ihres letzten Generaldirektors“

Prof. D. Dr. Christoph Klein

4 februarie 2019

 

2018

„Credința fortificată. Cetățile bisericești ale sașilor din Transilvania“

Introducere de Josef Balazs în expoziția de fotografie a lui Prof. Jürgen van Buer

15 noiembrie 2018

 

Laudatio dedicată preotului Eginald Schlattner cu ocazia decernării titlului Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai în biserica Sf. Ioan din Sibiu

Univ.-Doc. Dr. Gabriella-Nóra Tar, Cluj

12 noiembrie 2018

 

„Bildergeschichten aus Zendresch“

Prezentare de carte, Dr. Renate Weber-Schlenther, Münster

24 mai 2018

 

„Was hat uns das Reformationsjubiläum gebracht? Podiumsgespräch mit ökumenischen Gästen“

Masă rotundă cu doamna Primar Astrid Fodor (Sibiu), Episcopul Reinhart Guib al Bisericii Ev. C.A. din România, Episcopul Frank Otfried July/Evangelische Landeskirche in Württemberg (Stuttgart), Episcopul Kato Béla al Bisericii Reformate din Transilvania (Cluj).

Moderator Gerhild Rudolf

28 aprilie 2018

 

„Hans Hermann – reîntâlnire. Grafică din șase decenii“

Vernisaj, introducere de arh. Heidrun König

14 martie 2018

 

„Credință – educație – identitate. Momente de răscruce din istoria Bisericii Evanghelice C.A. din România“

Prelegere de Gerhild Rudolf

15 martie 2018

 

„Grădinile lui Samuel von Brukenthal – locuri de studiu, recreere, experimentare și întâlniri social-culturale“

Prof. Dr. Erika Schneider, Karlsruhe

27 februarie 2018

 

“Dragostea pentru întreg și pentru detaliu – Arhitectul transilvănean Fritz Balthes (1882-1914), promotor al punerii în valoare a patrimoniului autohton”

Gerhild Rudolf

20 februarie 2018

 

„Das Himmlische Jerusalem – Metapher und Allegorie des mittelalterlichen Kirchenbaus“

Arh. Heidrun König

19 februarie 2018

 

„Streifzug durch die siebenbürgische Orgelgeschichte: Mediasch, Baaßen und andere Zusammenhänge“

Hermann Binder, constructor de orgi

12 februarie 2018

 

“Cataloage istorice ale Arhivei Centrale a Bisericii Ev. C.A. din România – Studiu de caz: fragmentul Miles”

Preot András Bándi, arhivist-bibliotecar

6 februarie 2018

 

„Glänzende Reformationsgeschichte. Medaillen zum Gedenken an Martin Luther und die Reformation“

Frank-Thomas Ziegler, istoric de artă, Brașov

5 februarie 2018

 

2017

„CREDO UNAM ESSE ECCLESIAM – Medalii ale Reformei din colecţia Muzeului naţional Brukenthal”

Vernsaj, introducere de Heidrun König.

14 decembrie 2017

 

„10 ani – Muzeul Bisericii Evanghelice C.A.“ Aniversare.

Alocuţiuni de Episcop Reinhart Guib, Ep. em. D.Dr. Christoph Klein, prof. dr. Paul Niedermaier, dr. Gudrun-Liane Ittu, Elisabeth Binder, Heidrun König.

10 noiembrie 2017

 

„Glaubensgeschichte. Siebenbürgische Beiträge zum 500. Reformationsjubiläum/Istoria credinţei. Contribuţii cu ocazia aniversării a 500 de ani de la Reformă“

Prezentare de carte prof. Hans Klein, prof. Hermann Pitters, pr. Wolfgang H. Rehner.

4 august 2017

 

„REFORMATIO TRANSILVANIAE 500 – Spaţii şi simboluri ale sacrului sub incidenţa Reformei“

Vernisajul expoziţiei speciale. Introducere de Heidrun König

28 martie 2017

 

„Transformările mobilierului liturgic sub incidenţa Reformei în Biserica Occidentală. Exemple din actuala Biserică Evangheliă C.A. din România“

Prelegere de Heidrun König

27 februarie 2017

 

„Das Schönberger Astkreuz. Zur Ikonologie des spätmittelalterlichen Altarkreuzes/ Iconologie Crucii din Dealul Frumos“

Prelegere de Heidrun König (Întâlnirea prietenilor muzeului)

21 februarie 2017

 

„Ipostaze ale I. RM în operele artiştilor plastici germani din Transilvania“

Prelegere de dr. Gudrun-Liane Ittu

20 februarie 2017

 

„Die Urkunden der Reformation/Documente ale Reformei“

Prelegere de Heidrun König

şi: „Kirche – Schule – Gemeinschaft. Von Honterus bis heute/Biserica- şcoala – comunitatea. De la Honterus până azi“

prelegere de Gerhild Rudolf

(Întâlnierea seniorilor al Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu în cadrul expoziţiei dedicate Reformei)

14 februarie 2017

 

„Specificul satelor săseşti şi româneşti în Transilvania“

Prelegere de prof. dr. Paul Niedermaier

13 februarie 2017

 

„Der Erste Weltkrieg in den Werken siebenbürgisch-sächsischer bildender Künstler/Ipostaze ale I. RM în operele artiştilor plastici germani din Transilvania“

Prelegere de dr. Gudrun-Liane Ittu

7 februarie 2017

 

„Reforma protestantă în Transilvania“

Prelegere de pr. drd. András Bándi,

6 februarie 2017

2016

 

„Reforma protestanta în Europa de Răsărit – Accente transilvănene ale Reformei privite din perspectiva istoriei, artei şi a culturii”

Sesiune de comunicări ştiinţifice

20-21 octombrie 2016

 

„Proiectul expoziţional: Reforma protestanta în Europa de Răsărit – Transilvania“

Prezentare de proiect de dr. Harald Roth, Potsdam

20 octombrie 2016

 

„Paul Wiener şi scrierea sa In causa fidei 1548“

Prelegere şi prezentare de carte de prof. dr. Hermann Pitters, Sibiu

20 octombrie 2016

 

„Utopie religioasă şi realitatea politică la bazele politicii religioase în Transilvania (1548-1571)“

Prelegere de conf. univ. dr. Edit Szegedi, Cluj

20 octombrie 2016

 

„Premisele politice ale Reformei în Braşov şi cariera lui Johannes Honterus“

Prelegere de Thomas Şindilariu, Braşov

21 octombrie 2016

 

„Tipărituri de secol XVI din colecţia Arhivei Centrale a Bisericii Evanghelice C. A. din România“

Prezentare cu imagini de Andás Bándi, Sibiu

21 octombrie 2016

 

„Limba de propovăduire a Bisericii noastre de la Honterus până la G. D. Teutsch. Despre alegerea limbilor în Biserica Evanghelică C. A. din Transilvania din secolul al 16-lea până în secolul al 19-lea“

Prelegere de Gerhild Rudolf, Sibiu

21 octombrie 2016

 

„Reforma în Transilvania. Urmările Refomei asupra spaţiului şi inventrarului sacral în Biserica Evangehlică“

Prezentare cu imagini de Heidrun König, Sibiu

21 octombrie 2016

 

„Iconoclasmul exemplificat prin situaţia din Sibiu. Privire generală“

Prezentare cu imagini de Frank-Thomas Ziegler, Braşov

21 octombrie 2016

 

„Inscenarea conştiinţei de sine evanghelice în Braşovul secolului al 18-lea”

Prezentare cu imagini de dr. Ágnes Ziegler, Braşov

21 octombrie 2016

 

„Artă sacrală în context european: altarele poliptice din bisericile săseşti“

Prezentare cu imagini de dr. Emese Sarkadi Nagy, Esztergom

21 octombrie 2016

 

„Literatura postbelică a minorităţii germane din România – studiu de caz: romanul <Mănuşi roşii> de Eginald Schlattner”

prezentare de carte de dr. Michaela Nowotnick, Berlin

2 septembrie 2016

 

„Portret Werner Schulze – compozitor, filozof, poet, dramaturg“

Prelegere de dr. Theresa Leonhardmair şi dr. Werner Schulze

13 mai 2016

 

„Transsylvania Mythologica – Legende şi proverbe săseşti în imagini”

Deschiderea expoziţiei de Sieglinde Bottesch, artistă

15 aprilie 2016

 

„Scrierea între artă şi mijloc de comunicare“

Prelegere de Monica Vlaicu, arhivist

4 aprilie 2016

 

„Tipărituri de secol XVI din colecţia Arhivei Centrale a Bisericii Ev. C.A.“

Prelegere de pr. András Bándi, bibliotecar

4 aprilie 2016

 

„Breasla aurarilor din Sibiu, prin prisma documentelor de arhivă şi a pieselor de orfevrărie păstrate până în prezent“

Prelegere de dr. Daniela Dâmboiu, istoric de artă

14 martie 2016

 

„Trovanți din Transilvania”

Deschiderea expoziţiei de Günter Czernetzky, autor şi regizor

10 martie 2016

 

„Transilvania între monarhia habsburgică şi Imperiul Otoman 1541–1699“

Prelegere şi prezentare de carte de dr. dr. Gerald Volkmer, istoric, jurist

7 martie 2016

 

„Ghidul arhivelor despre istoria germanilor în Braşov şi Ţara Bârsei. Arhivele statului şi Arhiva Bisericii Negre“

Prezentare de carte de Thomas Şindilariu, istoric

7 martie 2016

 

„Cetăţi bisericeşti – de la stilul romanic până la cel baroc“

Prelegere de arh. dr. Hermann Fabini

7 martie 2016

 

„Lăzile dulghereşti din Brădeni. Repere iconologice“

Prelegere de arh. Heidrun König, muzeograf

22 februarie şi 21 martie 2016

 

„Lirică din lagăr“

Prezentare de carte de Günter Czernetzky, autor,

împreună cu artişti ai Teatrului Naţional Radu Stanca

28 ianuarie 2016

 

„Un drum cât o sută de vieţi”

Cuvântare la finisajul expoziţiei de Renée Renard, artistă

16 ianuarie 2016

 

2015

„Spaţii sacrale ca locuri memoriale europene în Sibiu. Oraşul şi lăcaşurile sale de cult ca obiect al culturii memoriale”

Prelegere de arh. Heidrun König, muzeograf

10 decembrie 2015

 

„Proiectul Erasmus+ <Spaţii sacrale ca locuri memoriale Europene>“

Prelegere de Gerhild Rudolf, referent cultural

10 decembrie 2015

 

„Proiectul pentru identificarea izvoarelor şi documentelor aflate în proprietate privată privitoare la literatura şi cultura germană din România“

Prelegere de dr. Michaela Nowotnick, filolog germanist

26 noiembrie 2015

 

„Înfiinţarea şi însemnătatea Şcolii normale evanghelice de fete din Sighişoara“

Prelegere de dr. Erika Schneider, cercetător

12 noiembrie 2015

 

„Un drum cât o sută de vieţi“

Prelegere la vernisaj de Renée Renard, artistă

12 octombrie 2015

 

„Influenţa protestantismului în Europa“

Prelegere de Thomas Greif, jurnalist

29 septembrie 2015

 

„Imagine educatoarei în decursul vremii“

Prelegere de dr. Eugenia Keresztes, profesoară

24 septembrie 2015

 

„Hans Hermann … cunoscut, necunoscut“

Prelegere la vernisaj de arh. Heidrun König

5 mai 2015

 

„Îngrijitorii bisericii“

Cuvântare la vernisaj de Kilian Müller, Fotograf

11 martie 2015

 

 

2014

„Pictorul Michael Barner din Agnita“

Prelegere de dr. Irmgard Sedler, istoric de artă
27 noiembrie 2014

 

„Femeile în Biserică“

Prezentare de dr. Margot Käßmann, ambasadoarea Bisericii Protestante din Germania (EKD)
23 octombrie 2014

 

„Diakonia în Biserica Evanghelică C.A. din România“

Prelegere de Friedrich Philippi, Epitropul Bisericii Generale
21 octombrie 2014

 

„Rezonanţă şi opoziţie. De la biserica populară la diasporă“

Prelegere şi prezentare de carte de prof. Ulrich Wien, teolog şi istoric
23 septembrie 2014

 

„Patrie zidită. Arhitectul Fritz Balthes 1882-1914“

Deschiderea expoziţiei de Gerhild Rudolf, referent cultural
6 iunie 2014

 

„Arhitectul Fritz Balthes – Desene, planuri şi construcţii“

Prelegere de Gerhild Rudolf, referent cultural
31 mai 2014

 

„Biblioteca parohială din Apoldul de Sus“

Prelegere de András Bándi, bibliotecar
31 mai 2014

 

„Din publicaţiile sibiene din perioada primului război mondial“

Prelegere de Wolfgang H. Rehner, bibliotecar
31 mai 2014

 

„Lăsămintele din Arhiva Centrală a Bisericii Ev. C.A. din România“

prelegere de Monica Vlaicu, arhivist
30 mai 2014

 

„Ţelurile şi sarcinile Arhivei Centrale B.E.R. în schimbare, începând din 2004“

Prelegere de dr. Wolfram G. Theilemann, directorul arhivei oraşului Nordhausen
30 mai 2014

 

„Patrimonium Saxonicum – Fundaţia pentru protecţia patrimoniului săsesc din Transilvania“

Prelegere de arh. Dr. Hermann Fabini
30 mai 2014

 

„Trude Schullerus. 125 de ani de la naşterea artistei“

Prelegere de dr. Andreas Möckel, conferenţiar
5 mai 2014

 

„Crucile de la marginea drumului“

Prelegere de Martin Eichler şi prof. Hans Klein, teolog
10 martie 2014

 

„Muzica şi Biserica“

Prelegere şi program muzical de Kurt Philippi, consilier cultural
21 februarie 2014

 

„Apa – un drept al omului“

Prelegere de Gerhild Rudolf, referent cultural
3 februarie 2014

 

2013

„Colecţia de manuale în Casa Teutsch“

Prelegere de Friedrich Philippi,geograf
25 noiembrie 2013

 

„Scrieri sibiene în limba germană din secolul al 16-lea“

Prelegere de dr. Dana Dogaru, filolog germanist
11 noiembrie 2013

 

„Cultura scrisului – manuscrise medievale. Cercetare şi restaurare”

Prelegere de dr. Adinel Dincă, istoric.
4 noiembrie 2013

 

„Artiste transilvănene în secolele 19 – 21”

Prelegere de dr. Gudrun-Liane Ittu, istoric de artă
2 septembrie 2013

 

„Represaliile guvernului comunist român împotriva minorităţii germane şi a Bisericii evanghelice în anii 1945-1964“

Prelegere de Hannelore Baier, istoric şi jurnalist, şi Thomas Şindilariu, istoric şi arhivar.
4 iunie 2013

 

„Pe urmele scriitorilor de limbă germană în sudestul Europei“

Prezentare de dr. András Balogh, filolog germanist
17 mai 2013

 

„Geneva lui Jean Calvin şi Guillaume Farel”

prelegere de dr. Laurent Chrzanovski, arheolog.
12 martie 2013

 

„Întâlnirea cu străinul“

Prelegere de dr. Sunhild Galter, filolog germanist
4 februarie 2013

 

„Sigismund Möß – creator de altare baroce în Transilvania“

Prelegere de Elisabeth Binder M.A., coordonatoarea Muzeului B.E.R.
22 ianuarie 2013

2012

„Cine are ochi de văzut să vadă. Pentru Biserica Sf. Ioan, de ziua ei, la 100 de ani” Prelegere festivă la serbarea de 100 de ani de la sfinţirea Bisericii Sf. Ioan.

De Frank-Thomas Ziegler, istoric de artă.
10 noiembrie 2012

 

„Istoria Arhivei centrale a B.E.R. şi locaţia sa actuală“

Prelegere de Monica Vlaicu, arhivist.
10 noiembrie 2012

 

„Muzică din arhivă. Documentare şi prezentare la orgă”

Prezentare de prof. dr. Ursula Philippi, organist.
12 mai şi 10 noiembrie 2012

 

„Arta aurarilor din Transilvania”

Prezentare de carte în librăria-cafenea Erasmus, de Horst Klusch, etnograf.
14 iunie 2012

 

„Luteranii din Regat“

Prezentare de carte de dr. Christa Stache, directoarea Arhivei Evanghelice din Berlin
10 martie 2012