Biserica de pe “Soldisch”

Prima Biserică Sf. Ioan pentru locuitorii cartierului „Josefstadt“ a fost construită aici între 1881 şi 1883, împreună cu clădirea orfelinatului evanghelic. Arealul acesta dintre cele două ziduri de apărare ale oraşului se numeşte „Soldisch“. Iniţiativa de a construi acest complex a venit din partea primpreotului sibean, ulterior episcop al Bisericii Evanghelice, Friedrich Müller. Biserca devenise necesară pentru că o altă biserică evangehlică, cea din Piaţa Mică, fusese desfiinţată.

În memoria lui Martin Luther

Pe 10 noiembrie 1883, la comemorarea a 400 de ani de la naşterea reformatorului Martin Luther, au fost sfinţite şi inaugurate biserica şi orfelinatul, acesta din urmă primind numele „Lutherhaus“. Numele bisericii, „Johanniskirche“, este legat atât de hramul bisericii, Sfântul Evanghelist şi Apostol Ioan, cât şi de amintirea ctitorului Johannes Engelleiter, preot din Turnişor.

După numai 26 de ani, biserica a trebuit să fie demolată în 1911, din motive tehnice. Deja în 1909 au fost constatate probleme de statică, terenul construit fiind prea moale. De aceea s-a trecut la planificarea unei construcţii noi care să cuprindă o biserică şi o casă parohială. Arhitectul cu proiectul câştigător a fost Josef Bedeus von Scharberg. Biserica cea nouă, construită în locul celei vechi, a fost sfinţită la 10 noiembrie 1912.

Biserica nouă

Bedeus von Scharberg a creat un edificiu sacral folosind un limbaj arhitectural individual care nu se încadrează în niciun curent stilistic anume. Biserica dispune de un turn şi este legată de clădirea învecinată printr-o poartă boltită, aducând astfel aminte de bisericile-cetate tipice pentru satele saşilor transilvăneni.

Bedeus părăseşte calea bătătorită a arhitecturii sibiene şi înaintează spre stilul Fin de siècle şi Art Nouveau. Izvoarele gândirii sale arhitecturale care stă la baza bisericii Sf. Ioan se datorează mediului intelectual în care s-a mişcat Bedeus în acei ani. La Şcoala de artă aplicată din Berlin el a intrat în contact cu iniţiatorii Werkbund-ului german şi implicit cu gândirea acelei generaţii de arhitecţi pionieri care susţineau o arhitectură adaptată în primul rând nevoilor oamenilor. Şi biserica Sf. Ioan a lui Bedeus este un „răspuns în piatră“ la provocările timpurilor sale de a implementa ideile moderne.

(Frank-Thomas Ziegler)