Biserica Evanghelică C.A. din România

Susţinătorul Casei Teutsch este Biserica Evanghelică C.A. din România prin persoana juridică a Consistoriului Superior cu sediul în Sibiu. Acest fapt influenţează identitatea Casei Teutsch cât şi profilul activităţilor culturale desfăşurate aici. Este misiunea Centrului de dialog şi cultură Friedrich Teutsch să se ghideze după principiile creştin-protestante.

Biserica Evanghelică C.A.

După căderea cortinei de fier, din 1990 încoace, majoritatea celor 110.000 de enoriaşi ai Bisericii Evanghelice C.A. din România a emigrat în Germania, mai puţin de 15% rămânând în ţară. În anul 2013 numărul enoriaşilor este în jur de 12.800. Noul Statut al Bisericii ia în considerare această schimbare dintr-o Biserică a poporului într-o Biserică în diasporă. Sarcinile ei principale sunt: propovăduirea Cunvântului Domnului, administrarea sacramentelor, grija pastorală şi diaconică pentru enoriaşi, educaţia creştină a copiilor şi a tineretului, pedagogia religiei în şcoli, gestionarea şi păstrarea patrimoniului cultural şi arhivistic, conlucrarea ecumenică cu alte Biserici în ţară şi străinătate.

Păstrarea şi valorificarea patrimoniului

B.E.R. se implică în păstrarea, accesibilizarea şi valorificarea ştiinţifică şi culturală a patrimoniului mobil şi imobil. Pentru o Biserică devenită mică, această muncă este o sarcină uriaşă. În prelegerea pe care Episcopul em. D. Dr. Christoph Klein a ţinut-o în 2010, domnia sa arăta că „ţine de voinţa de viaţă a saşilor transilvăneni să se identifice într-o măsură foarte mare cu moştenirea lor patrimonială“. Această identificare cu realizările culturale materiale şi spirituale ale generaţiilor premergătoare cât şi recunoaşterea valorilor culturale creştine îi încurajează pe membrii Bisericii noastre să se implice şi azi în viaţă culturală şi să-şi asume răspundererea pentru patrimoniul nostru.