Arhivele comunităţilor şi colecţii speciale

Actualmente sunt depozitate in Arhiva Centrală 281 de fonduri provenite din arhive parohiale, dintre care 225 sunt deja accesibile. De asemenea sunt arhivate proximativ 60 de lăsăminte (donaţii în timpul vieţii sau postume) ale unor personalităţi ale vieţii bisericeşti şi ale minorităţii germane. Fondul arhivistic este completat de colecţii de picturi, desene, afişe, vederi, planşe, sigle, fotografii, filme, înregistrări audio etc. Fondul ocupă în jur de 2,7 km de raft şi este accesibil cu ajutorul unor inventare, cataloage şi baza de date. Ceva deosebit este Biblioteca Transilvanica de pe lânga Arhiva Centrală cuprinzând peste 20.000 volume.

  • Registrele bisericeşti ale comunităţilor săseşti din Transilvania
  • Inventarele arhivelor parohiale

Cercetarea fondurilor prin internet

Fondurile noastre sunt – parţial – accesibile şi prin internet. Arhiva noastră face parte din mai multe reţele de arhive şi poate fi găsită prin unele portaluri de internet cât şi pe platforme de specialitate.

Arhiva virtuală „Monasterium.Net“

monasterium.net/mom/RO-ZAEKR/Urkunden/fond

Portalul registrelor bisericeşti/Kirchenbuchportal

kirchenbuchportal.de

Biblioteca centrală a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu

biblioteca.ulbsibiu.ro

 


Program cu publicul:

Luni şi Miercuri            
Orele 9 – 17

Marţi şi Joi      
Orele 9 – 15

De altfel oferim şi programări individuale.

Sală noastră de lectură dispune de calculatoare precum şi de acces la internet.