Libertatea religioasă ca motiv al migrației

Personalități ale Transilvaniei secolelor XVI–XX

TH Plakat A2 RE 23Expoziția tematizează imigrația confesională în Transilvania în perioada Principatului și sub dominația habsburgică, privind până spre secolul XX.

Odată cu expansiunea Imperiului Otoman în secolul al XVI-lea, Transilvania a fost scoasă de sub controlul Habsburgilor pentru o perioadă mai lungă și a dezvoltat o viață politică și religioasă proprie, toleranța față de orientările Reformei conducând la instituirea libertății religioase. Valurile de imigrație confesională din provinciile controlate de Habsburg au sporit numărul celor luterani, de Confesiune Augustană, alăturându-se “sașilor” din sudul Transilvaniei, în schimb, societatea transilvăneană în ansamblu a beneficiat de progresul juridic, economic și cultural implicit.

Expoziția, concepută de coordonatoarea muzeului Heidrun König, face parte dintr-un proiect de cooperare internațională a zece muzee protestante. Dorim să mulțumim Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Landului Carintia din Austria și Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu pentru sprijinul financiar acordat.

 

Vernisaj: vineri, 5 mai 2023, ora 18:00

Durata expoziției: 5 mai – 30 octombrie 2023

Orar de vizitare: de luni până sâmbătă, între orele 10:00 și 17:00.

(Închis de sărbătorile legale și bisericești, evanghelice.)